Przeskocz do treści

Opłaty członkowskie

Na podstawie regulaminu klubu strzeleckiego ORĘŻ  zarząd fundacji ORĘŻ ustalił

wysokość, termin oraz sposób opłacania składek członkowskich oraz wymiar obowiązujących zniżek.

 • 1

Składki członkowskie za rok opłacane są z góry do dnia 31 marca danego roku.

 • 2

Składki uiszczane przez członków nowo przyjętych opłacane są w ciągu 30 dni od

podjęcia decyzji o nadaniu członkostwa. Wysokość wpłacanej składki jest wielokrotnością 1/12 wartości składki ustalonej na dany rok i ilości pełnych miesięcy roku jako członek klubu.

 • 3

Opłata wpisowa jest uiszczana w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji o nadaniu członkostwa.

 • 4

W przypadku rezygnacji z członkostwa składki nie podlegają zwrotowi

 • 5

Wysokość opłat członkowskich za rok 2023 wynosi:

 1. Składka członkowska
 • Za cały rok z góry 200 zł (słownie: dwieście złotych)
 • Liczona w niepełnych miesiącach 20zł/miesiąc(dwadzieścia złotych za miesiąc)
 1. Opłata wpisowa dla kandydatów na członków
 • 200 zł (słownie: dwieście złotych)
 • 6

Na rok 2023 ustalono zniżki dla osób spełniających następujące wymagania:

 1. Zniżkę w wysokości 50% wpisowego – kandydaci posiadający uprawnienia instruktora strzelectwa.
 2. Zniżkę w wysokości 50% wpisowego – kandydaci posiadający status weterana poszkodowanego.