Przeskocz do treści

Pozwolenie na broń

Dzięki przynależności do KS „ORĘŻ” jego członkowie mają prawo ubiegać się o pozwolenie na bron do celów kolekcjonerskich. Każdy członek klubu ma zagwarantowaną pomoc w uzyskaniu własnego pozwolenia na broń.

ŻOŁNIERZE:

Żołnierze zawodowi są zwolnieni z wszelkich egzaminów i badań lekarskich w związku z tym uzyskanie pozwolenia na broń jest stosunkowo proste.

 1. Zostań członkiem klubu i uzyskaj potwierdzenie o członkostwie.
 2. Uzyskaj od dowódcy jednostki zaświadczenie o byciu żołnierzem zawodowym i przydziale broni służbowej.
  • Wyślij do dowódcy wniosek o wydanie zaświadczenia.
  • Do wniosku załącz wyciągi z rozkazu o przydziale broni służbowej  i o wyznaczeniu na aktualnie zajmowane stanowisko służbowe.
 3. Wypełnij wniosek do właściwego komendanta ŻW ze względu na miejsce zamieszkania.
 4. Napisz uzasadnienie wniosku.
 5. Dokonaj wpłaty na konto urzędu miasta wskazanego przez ŻW.
 6. Uzyskaj zaświadczenie o miejscu zameldowania.
 7. Komplet dokumentów wraz z 2 zdjęciami wyślij do właściwej komendy ŻW .

Zachęcamy do odwiedzenia strony Żandarmerii Wojskowej. Znajdują się tam aktualne wzory dokumentów do pobrania oraz szczegółowe informacje.

Przejdź do strony Żandarmerii Wojskowej.

FUNKCJONARIUSZE MUNDUROWI :

Funkcjonariusze policji, straży granicznej, ABW, CBA oraz innych służb mundurowych są zwolnieni z wszelkich egzaminów i badań lekarskich w związku z tym uzyskanie pozwolenia na broń jest stosunkowo proste.

 1. Zostań członkiem klubu i uzyskaj potwierdzenie o członkostwie.
 2. Uzyskaj od dowódcy jednostki lub komendanta oddziału zaświadczenie o byciu funkcjonariuszem i przydziale broni służbowej.
  • Wyślij do przełożonego wniosek o wydanie zaświadczenia o przydzielonej broni służbowej .
 3. Wypełnij wniosek do właściwego komendanta ŻW ze względu na miejsce zamieszkania.
 4. Napisz uzasadnienie wniosku.
 5. Dokonaj wpłaty na konto urzędu miasta wskazanego przez organ wydający pozwolenie.
 6. Uzyskaj zaświadczenie o miejscu zameldowania.
 7. Komplet dokumentów wraz z 2 zdjęciami wyślij do właściwej komendy policji lub komendy ŻW .

Zachęcamy do odwiedzenia strony Komendy Stołecznej Policji. Znajdują się tam aktualne wzory dokumentów do pobrania oraz szczegółowe informacje.

Przejdź do strony KSP.
Przejdź do strony Komendy Wojewódzkiej

OSOBY CYWILNE:

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji wszystkie osoby cywilne w drodze do uzyskania pozwolenia na broń muszą przejść badania lekarskie oraz zaliczyć egzamin ze znajomości budowy i zasad posługiwania się bronią.

 1. Zostań członkiem klubu i uzyskaj potwierdzenie członkostwa.
 2. Wykonaj badania lekarskie u wskazanego lekarza medycyny sportowej.
 3. Wypełnij wniosek do właściwego komendanta komendy wojewódzkiej ze względu na miejsce zamieszkania.
 4. Napisz uzasadnienie wniosku.
 5. Dokonaj wpłaty na konto urzędu miasta wskazanego przez komendę policji.
 6. Uzyskaj zaświadczenie o miejscu zameldowania.
 7. Komplet dokumentów wraz z 2 zdjęciami wyślij do właściwej komendy wojewódzkiej.
 8. Zdaj egzamin ze znajomości przepisów oraz obsługi broni przed policją.

Proponujemy odwiedzenie strony Komendy Wojewódzkiej Policji ponieważ znajdują się tam aktualne wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje do pobrania

Przejdź do strony Komendy Wojewódzkiej
Przejdź do strony KSP.